1280-720-NASLOVNA.jpg
SLAJD-2.jpg
SLAJD-4-1.jpg
SLAJD-5.jpg
SLAJD-8.jpg
SLAJD-3.jpg

APART HOTEL

  • Projekat: Apart Hotel
  • Status: Idejno rešenje i glavni projekat
  • Lokacija: Radanovići, Kotor, Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić
  • Saradnici: Srđan Lutovac, Gojko Mitrović
  • Godina: 2020
  • Površina: 1600 m2

Na nagnutom terenu u Radanovićima imali smo priliku da projektujemo Aprat Hotel. Lokacija se sa sjeverne strane graniči sa magistralom dok se ka zapadu otvaraju pogledi na Bokokotorski zaliv. Objekat je pozicioniran upravno na pad terena da bi svojom dužom stranom bio okrenut ka moru. Na ovaj način oslobođen je zapadni dio lokacije koji je iskorišten za sadržaje u uređenju terena. Tako se u dvorištu nalazi bašta restorana, bazen sa prostorima za ležaljke, teren za basket i dječje igralište.

Svi sadržaji takođe imaju pogled na Bokokotorski zaliv. Objekat je u formi usitnjen ne bi li se što bolje uklopio u zatečeno prirodno okruženje. U masama je podijeljen na dvije manje, dok se rasporedom masa na fasadi dobio vizuelni osjećaj naslaganosti kubičnih elemenata koji su u kompletnoj kompoziciji povezani bijelim horizontalama i tako čine kompletnu vizuelnu cjelinu sačinjenu od više sličnih elemenata.