naslovna.jpg
4.jpg
5.jpg
2.jpg
6.jpg
3.jpg

EL PARADISO

  • Projekat: Hotel
  • Status: Idea solution and main project
  • Lokacija: Kavac, Kotor
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic
  • Saradnici: Dijana Perovic
  • Godina: 2021
  • Povrsina: 915 m2

Objekat je lociran u naselju Kavač, na paceli koja svojim užim dijelom ima pogled na Bokokotorski zaliv. Osobenost lokacije je prepoznata kao glavni kvalitet I u odnosu na nju se dalje razvija koncept. Glavni imperativ pri odabiru koncepta jeste što više usmjeriti objekat ka zalivu. Tako je smicanjem forme, dobijeno da objekat djelom frontalno, a djelom bočno gleda ka moru i zalivu. Ovakvom pozicijom, omogućeno je da svaki apartman ostvari kvalitetne poglede. Takođe, ovakvim pozicioniranjem objekta dobijen je prostor za dvorište sa kojeg se ostvaruju direktni pogledi ka zalivu, S obzirom na dominantno stambenu arhitekturu, težilo se da se forma objekta usitni i tako lakše inkorporira u zatečenu sredinu. To je posebno naglašeno sa ulazne strane objekta, gdje se jasno razdvajaju mase, kako formom, tako i sa materijalima. Dobijena kompozicija je ne napadna, sa proporcijama djelova koje vizuelno odgovaraju okolnim objektima. To je postignuto na način da su u prvom planu kompozicije istaknute dvije forme, sa kosim krovovima i materilazovane u kamenu. Dok je preostali dio fasade povučen, materijalizovan u bijelom kamenu i kao takav dobija ulogu svojevrsnog “paspartua” dodatno naglašavajući karakter dva isturena elementa.