cover-1280x720.jpg.webp
r2-3.jpg
r4-3.jpg
slajd-naslovna.jpg
r5-2.jpg
r3-4.jpg

IS BUILDING

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA

  • Projekat: Stambeno poslovni objekat
  • Status: Idejno rešenje i glavni projekat
  • Lokacija: Tivat,Crna Gora
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić
  • Saradnici: Mirjana Ardalić, Srđan Lutovac
  • Godina: 2021
  • Površina: 2060 m2

Objekat je lociran u centru naselja Radovići. Naselje Radovići koje se nalazi na poluostrvu Luštica ima u fragmentima zadržanu tradicionalnu arhitekturu ambijentalnih cjelina koje čine nepravilno pozicionirane kamene kuće sa okućnicama. Sama pozicija objekta je preko puta pošte, dok se u blizini nalaze škola, dom zdravlja i nekoliko objekata višeporodičnog stanovanja. Upravo ova dvojnost je poslužila kao koncept za predmetni objekat. Tako je objekat vizuelno raslojen horizontalno, na način da je donji dio objekta poslovno stambeni, monovolumen u bijeloj boji, koji predstavlja jaku bazu na kojoj se oslanja gornji dio objekta, a ujedno i predstavlja odgovor na mikrolokaciju koja teži stvaranju urbane strukture – centra naselja.

Gornji dio objekta ima slobodniju formu, koja oponaša ambijentalne cjeline šireg dijela naselja kao i cijelog poluostrva, na način da je forma vizuelno razbijena na 6 kamenih kuća male spratnosti i silueta sličnih tradicionalnim kućama podneblja u kombinaciji dvovodnih i jednovodnih kosih krovova.