naslovna-slajd-1.jpg
s5-4.jpg
s3-3.jpg
s4-4.jpg
s6-3.jpg
s7-3.jpg
s2-3.jpg
s8-3.jpg
s10-3.jpg
s9-3.jpg
s11-3.jpg
223.jpg
123.jpg
633.jpg
333-1.jpg
433-1.jpg
533.jpg

ISTOČNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA U PODGORICI

KONKURS

  • Projekat: Istočna tribina gradskog stadiona
  • Status: Konkurs
  • Lokacija: Podgorica,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić, Srđan Lutovac, Gojko Mitrović, Mirjana Ardalić
  • Godina: 2020
  • Površina: 54 729m2

Idejno rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici je u potpunosti izrađeno na osnovu FIFA i UEFA standarda za ovu tipologiju objekta. Projektovanje ovakve tribine izazovno je i specifično sa više aspekata. Naime, kao najveći izazov se izdvaja funkcionalno i vizuelno uklapanje nove strukture istočne tribine u već postojeće tribine i teren, kao i rješenje infrastrukture.

Postojeći stadion ima identičnu južnu i sjevernu tribinu, dok se zapadna razlikuje.

Sam koncept počiva na logici posmatranja, uklapanja i oblikovanja mikro i makro plana čitave strukture stadiona. Na makro planu fokus je stavljen na formu tribine prilagođene ostatku stadiona, dok su na mikro planu fokus kontaktne zone sa južnom i sjevernom tribinom.

Polazna ideja je bila stvoriti tribinu koja će se uklopiti u zatečeni ambijent, ali ujedno svojom formom dati novi i savremeni identitet stadionu, u duhu vremena u kome nastaje.

S obzirom da su dominantni pravci prilaska predmetnoj tribini iz pravca sjeverne i južne, pokušali smo kontaktnim zonama stvoriti jednu vizuelnu cjelinu. Dominantan vizuelni element koji se izdvaja na južnoj i sjevernoj tribini su lukovi (svodovi) koji pokrivaju tribine. Pozicioniranjem otvora na bočnim stranama novoprojektovane (istočne) tribine, koji približno prenose veličinu lukova sa sjeverne i juže tribine, posjetilac se uvodi u jedan novi vizuelni doživljaj ali sa već poznatim elementom sa kojim se susreće prilikom prolaska uz sjevernu i južnu tribinu.

Talas kao motiv

Na ulaznoj fasadi tribine se položajem vertikalnih platana, odnosno zasijecanja u njihovom gornjem dijelu, vizuelno formira talas. Početak talasa je luk na bočnoj fasadi. Talas se dalje pruža duž čitave fasade dajući joj dinamiku i uliva se ponovo u luk na drugoj bočnoj fasadi. Odabir elementa talasa je višeznačan. Prvenstveno transformiše element preuzet sa susjednih tribina u pokret koji pojačava navijački naboj, dajući objektu identitet sportskog borilišta. Inspiracija je došla i od poznatog navijačkog talasa koji se širom svijeta izvodi pokretima navijača na tribinama.

Višeznačno sagledavanje arhitekture stadiona

Ovakvim tretmanom fasade stadion je dobio mogućnost različitog vizuelne percepcije fasade, koja će u zavisnosti od trenutne namjene stadiona slati različite poruke posmatraču kako na mikro, tako i na makro planu. Sve ovo postignuto je poziciniranjem talasa u gornjem dijelu fasade, koji je dobijen jednostavnim usijecanjem vertikalnih armiranobetonskih platana na fasadi. Ideja je da se na dan (veče) odigravanja utakmice reprezentacije Crne Gore vrh trbine (odnosno talas) osvijetli u crvenoj boji, na veče odigravanja utakmice FK Budućnost Podgorica vrh tribine i krov svjetlom boja u plavo, dok recimo za neki koncert ili drugu svrhu može biti bilo koja boja shodno temi.

Efekat se jednostavno dobija postavljanjem reflektora sa RGB white opcijom.

Obzirom da je istočna tribina, zbog projektnim zadatkom traženih kapaciteta, za nekih 10 metara visočija od ostalih tribina, ona se sagledava sa više značajnih tačaka u gradu. Tako će recimo posmatrač iz Ulice Slobode ili sa mosta Milenijum vidjeti donju stranu krova istočne tribine obojanu u neku od boja u zavisnosti ko u tom trentku igra na stadionu. Ovakvim jednostavnim rješenjem postignuto je lako raspoznavanje kada se stadion koristi u klupske, a kada u reprezentativne svrhe. Preko dana i danima kad se ne igraju utakmice, vizuelni identitet objektu daju zasjenčenja djelova fasadnih platana, sa materijalizacijom dovoljno neutralnom da podrži formu i atmosferu poslovno / trgovinskog centra.

Funkcionalni koncept

Tribina je geometrijom podijeljena na donju tribinu i dvije galerije dok je vertikalno podijeljena na 6 nadzemnih i 5 podzemnih etaža.

Kapacitet stadiona je 6009 mjesta od čega je:

na donjoj tribini smješteno 3595 mjesta, od čega je 35 mjesta za lica sa posebnim potrebama na galeriji za VIP nalazi se 284 mjesta i boksovi za specijalne VIP goste sa 24 mjesta na drugoj galeriji 2108 mjesta, od čega su 94 mjesta rezervisana za PRESS

Materijalizacija

Fasade su jednostavno riješene, ponavljanjem konstruktivnih AB platana koji prave ritam, a između kojih se nalazi strukturalna fasada. Platna su dužine 3 metra i prave idealno zasjenčenje za poslovne prostore i ostale funkcionalne cjeline stadiona. AB platna su tretirana bavalitom u bijeloj boji. Ukoliko budžet investitora bude dozvoljavao moguće je AB platna obložiti alubond strukturalnom fasadom u bijeloj boji zbog lakše eksploatacije objekta. Krov tribine je obložen sendvič lim panelima. Pri projektovanju cilj je bio napraviti objekat koji će svojom pojavnošću djelovati atraktivno, a da ga je moguće napraviti od jednostavnih i standardnih konstruktivnih i fasadnih elemenata koji bez ikakvih problema mogu izvesti domaće izvođačke firme.

Energetska efikasnost

S obzirom da objekat ima 5 podzemnih etaža, dubina kopanja će ići do nekih 16-17 m. Ta dubina je jako blizu pojavljivanju podzemne vode koja je u Podgorici u zavisnosti od lokacije, između 18 i 24 m. Ovakva situacija nam je omogućila da predvidimo vađenje podzemnih voda koje bi se koristile za zalivanje fudbalskog terena, kao i parternog uređenja oko stadiona.Predviđeni su solarni panelu U najnižem dijelu krova tako da ne svojom težinom ne utiču na nosivost konstreukcije

Takođe, sam odabir krovne konstrukcije i fasade, omogućio je prirodnu ventilaciju i strujanje vazduha preko tribina kroz krovne rešetke ka vani