aa 02V SMANJEN.jpg
03 v SMANJEN 1.jpg
07v SMANJEN.jpg
05v SMANJEN.jpg
08 SMANJEN.jpg
01V.jpg

VRTIĆ U BARU

  • Projekat: Vrtić
  • Status: Konkurs
  • Location: Bar,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic, Mirjana Ardalic, Dijana Perovic, Srdjan Lutovac
  • Godina: 2021.
  • Površina: 3000m2

Objekat se nalazi na blago nagnutom terenu. Sa tri strane je okružena planiranim saobraćajnicama, dok je se sa južne strane graniči sa rasadnikom. Prilazeći lokaciji, u vizuelnom smislu, sa desne strane ističe se škola sa kosim krovovima, dok se u pozadini otvara pogled na planinu Rumiju, koja takođe imam dominantno kose linije. Međusobna interakcija objekta sa školom formirana je tako da vrtić prati siluetu kosog krova škole. To je postignuto zasijecanjem kosih krovova učionica (šedova), tako da u konačnoj slici više krovova prave siluetu kosine, a objekat time dobija na dinamici i pojavnosti. Ovakvim tretmanom, objekat vrtića postaje reprezent u prostoru, poštujući zatečeno stanje.
S obzirom na veličinu vrtića i broj djece, težilo se formiraju što više zelenih površina. To je postignuto aktiviranjem krovnih terasa na prvom spratu. Da bi kompletno dvorište funkcionisalo kao cjelina, trebalo je spojiti dvorište u prizemlju sa dvorištem prvog sprata, što je postignuto uvođenjem polukružne rampe koja je pokrivena travnatom površinom. Tako kompletan prostor postaje integrisan I fluidan za nesmetanu, sigurnu igru i kretanje djece.