1um pojacan.jpg
2a um.jpg
4c um.jpg
7a um.jpg

MUO RESIDENCE

  • Projekat: Residental object
  • Status: Idea solution and main project
  • Lokacija: Tivat,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic
  • Saradnici: Dijana Perovic
  • Godina: 2022
  • Povrsina: 2780 m2

Prilikom projekotvanja, vodilo se računa da arhitektura, kao i materijali budu u skladu sa funkcijom i karakterom objekta, ali i da se objekat uklopi u ambijentalnu arhitekturu sa posebnim naglaskom na zadržavanje duha vremena u kom nastaje. Koncept je proistekao iz odnosa prema širem kontekstu. Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini, planskog naselja koje čine modularne stambene jedinice. Odgovor na kontekst dali smo grupnom formom. Modulima koji se takodje ponavljaju stvorili smo utisak usitnjenosti jedne velike strukture, kako bi se ona bolje uklopila u postojeću sliku naselja. S obzirom da lokacija svojim kapacitetom prelazi gabarite okolnih objekata, cilj je bio stvoriti strukturu koja će se uklopiti u postojeću sliku naselja. To je postignuto podjelom kompletnog kapaciteta na dva objekta, u okviru kojih se dominantno prepoznaju 3 modula, a ostatak čini neutralni dio kompozicije, te zajedno čine grupnu formu, i nastavljaju prepoznatljiv ritam naselja. Tri modula se ističu još i materijalom, koji se izdvaja u odnosu na ostatak fasade. Dimenzijom modula dobijene su strukture koje vizuelno odaju utisak porodičnih kuća. Zadnji objekat je većim dijelom zaklonjen prednjim, pa je taj dio fasade tretiran kamenim horizontalama koje se stapaju sa okolinom.