09.jpg
01.jpg
01 nocni.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
05 MONTAZA.jpg

T RESIDENCE

  • Projekat: Stambeni objekat
  • Status: Idejno rješenje i Glavni projekat
  • Lokacija: Seljanovo, Tivat
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić
  • Godina: 2023.
  • Površina: 1036.54 m2

Objekat se nalazi u naselju Seljanovo, jednom od najstarijih naselja u gradu u neposrednoj blizini Porto Montenegra. Naselje se sastoji od tri ambijentalne cjeline, što se oslikava i u arhitekturi objekta.

Objekat je smješten na spoju stambenih zgrada i objekata individualnog stanovanja, izražavajući svoju jedinstvenost kroz spoj ova dva stila. Vizuelno se uklapa i u karakter stambenih zgrada kao i manjih objekata sa druge strane, transponovanih u savremenom obliku, korištenjem kombinacije tradicionalnih i savremenih materijala. Na fasadi je kombinovana i boja terakote, koja daje stambenom dijelu dodatnu spontanost i individualnost. Kompozicija krova (kos u kombinaciji sa ravnim) čitav objekat vizuelno dijeli na 3 jednovodne kamene “kuće” i čini ga uskladjenim sa ostatkom naselja. Ukupan gabarit objekta odgovara velikim strukturama sa jedne strane, dok ga razbijenost forme čini pomirenim sa individualnim stanovanjem manjih gabarita na drugoj strani.