01 n.jpg
01dn.jpg
03n.jpg
02n.jpg
04n.jpg
05dn.jpg
02dna.jpg

THE FINAL CUBE

  • Projekat: Residential villa
  • Status: Idea solution and main project
  • Lokacija: Krasici,Tivat
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic
  • Saradnici: Mirjana Ardalic
  • Godina: 2021
  • Povrsina: 415 m2

Objekat je nastavak kompleksa koji je već u izgradnji, a nalazi se na susjednim parcelama u redu (UP21, UP22, UP23 i UP24). Specifičnost ovog objekta na prvom mjestu čini njegova pozicija koja je uslovila samu arhitekturu. Glavni cilj pri projektovanju na ovoj lokaciji, s obzirom na autentičnost izgradjene strukture koja mu prethodi, na prvom mjestu je stvaranje skladne kompozicije, koja će vizuelno upotpuniti budući kompleks, kao i ostvarivanje slobodnijih pogleda na Bokokotorski zaliv. Shodno konfiguraciji terena, težili smo nenametljivom integrisanju objekta u teren, tako što bi veći dio objekta ukopali i na taj način ne bi iskoristili maksimalnu spratnost, dok bi konzolni dio u nivou 1. sprata objekta,razdvajao objekat od postojeće strukture i stvarao intimu dnevne zone i bazenskog djela. Sam bazen je orjentisan tako da u potpunosti ima pogled na zaliv i nalazi se u nivou prvog sprata sa organizovanim sadržajima za relaksaciju oko njega. U rasporedu volumena, kuća je kvadar koji lebdi nad zemljom i iznad je ukopanog prizemlja koje je povučeno i vizuelno se može posmatrati kao potporni zid. Takav odnos je dodatno naglasio horizontalnu liniju koja se prožima kroz čitav susjedni kompleks. Objekat je posmatran na makro planu, zajedno sa budućim kompleksom pa tako izgleda nenametljivo, dobro uklopljeno i upotpunjuje kompletnu kompoziciju. Dok posmatrano sa mikro plana, on sam je upečatljiv, sa naglašenom dinamikom forme.