03.jpg
04.jpg
02.jpg
01.jpg
06.jpg
05.jpg

VILLA M

  • Projekat: Residential villa
  • Status: Idea solution and main project
  • Lokacija: Krasici,Tivat
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic
  • Saradnici: Mirjana Ardalic, Dijana Perovic
  • Godina: 2021
  • Povrsina: 415 m2

Objekat je lociran u ruralnom dijelu poluostrva Luštice, u naselju Gornji Đuraševići. Pozicioniran je na ravnom terenu, sa puno zelenila u svojoj okolini. Specificnost lokacije je pogled ka moru, koji se otvara po užoj strani placa, tek na visini od 3 do 4m od nivoa tla. Iz ove specificnosti je proizašao i koncept, u kom smo pozicioniranjem samog objekta na parceli insistirali na pogledima iz gotovo svih prostorija, a istovremeno oblikovnosću odgovorili kontekstu tradicionalnog naselja. Cjelokupna logika projektovanja ovog objekta proizilazi iz težnje da, iako funkcijom odgovara modernom nacinu zivota, u pojavnosti formiramo tradicionalne oblike, kako bi kuca odgovorila lokalnom kontekstu. Objekat je zamišljen kao skup tri tradicionalne kamene kuće, postavljene na bazu, koja svojom neutralnošću i bijelinom potpada u drugi plan. Sagledavajući kompoziciju forme, prepoznaje se akcenat na dio kompozicije sa kamenim formama, karakterističnim za tradicionalna naselja.