1-m.jpg.webp
2-m.jpg.webp
4m.jpg.webp
3-m.jpg.webp
5-m.jpg.webp
6-m.jpg.webp
7-m.jpg.webp
8-m.jpg.webp

VILLA BELLEZZA

PORODIČNA VILA

  • Projekat: Stambeno poslovni objekat
  • Lokacija: Tivat
  • Klijent: /
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić
  • Saradnici: /
  • Godina projektovanja: 2019
  • Ukupna površina: 820m2

Koncept je prostekao iz specifičnosti same lokacije, kao i okruženja. Na predmentnoj lokaciji i na lokaciji do, nalazila se dvojna, kamena, oronula kuća. S obzirom da su dva vlasnika i da su oba imala želju da im naš studio projektuje odvojene objekte, svakom na svojoj parceli, odlučili smo se da nam polazište za koncept bude pokušaj da stvorimo vizuelnu cjelinu i povezanost. S obzirom na okolni kontekst u kojem su uglavnom usitnjene strukture porodičnih kuća, odlučli smo da objekte razudimo, na način da prate konfiguraciju terena, kaskadnim smicanjem.

Takođe, pokušali smo da stvorimo grupnu formu usitnjenih struktura koje će praviti zajedničku kompoziciju sačinjenu od elemenata naslonjenih na savremenu interpretaciju vernakularne arhitekture podneblja. Kamen koji je bio na fasadi stare kuće iskorstili smo za pojedine djelove novih struktura i tako dodatno potcrtali memoriju mjesta. S obzirom da je lokacija u nagibu prema sjeveru položajem usitnjenih struktura smo, što je više bilo moguće, objekat orijentisati prema jugu i zapadu. Ovakvim položajem smo dobili da svaki od stanova dobije određene beneficije lokacije, što se posebno ogleda u dvorištima i terasama na tlu, tako da se stiče utisak stanovanja u kući a ne u stambenoj jedinici. Bazen i roštilj se nalaze iza kuće, na južnoj starani parcele, koja ujedno omogućava najveću privatnost i osučanost.