1280x720-cover.jpg
r7.jpg.webp
r2-1.jpg.webp
r6.jpg.webp
r3-2.jpg.webp
r5.jpg.webp
r4-1.jpg.webp

VILLA NEXT TO THE CUBE

LUKSUZNA VILA

  • Projekat: Stambeni objekat
  • Status: Idejno rešenje i glavni projekat
  • Lokacija: Tivat,Crna Gora
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić
  • Saradnici: Mirjana Ardalić
  • Godina: 2021
  • Površina: 242 m2

Luksuzna vila koji se nalazi u Krašićima, Tivtu. Specifičnost ovog objekta je što on predstavlja nastavak budućeg kompleksa koji se nalazi na susjednim parcelama. S obzirom na denivelaciju terena objekat je za jednu spratnu visinu spušten u odnosu na susjedni kompleks na način da je prvi sprat postavljen u ravni sa prizemljem kompleksa i kao takav tretiran u betonu sa utisnutim drvenim talpama, identično prizemlju susjednog kompleksa. Ovakav pristup je omogućio dobro uklapanje u budući kontekst kojim će objekat postati nastavak prizemlja i neće parirati dominantnim bijelim kubusima, već će dodatno nadograditi kvalitet forme budućeg kompleksa.

Pozicioniranjem zida prvog sprata objekta u istom nivou dvorišta budućeg kompleksa, ostvarena je potpuna privatnost vile. Posmatrajući makroplan, objekat je zajedno s budućim kompleksom nenametljiv, dobro uklopljen i upotpunjuje kompletnu kompoziciju. Ako objekat posmatramo zasebno,na mikroplanu, naglašena dinamika forme je ono što ga čini upečatljivim.