cover-vrtic-1280x720.jpg
v2-1920.jpg
v3-1920.jpg
v4-1920.jpg

VRTIĆ U ULCINJU

  • Projekat: Vrtić
  • Status: Takmicenje
  • Location: Ulcinj,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic,Srdjan Lutovac,Gojko Mitrovic
  • godina: 2019
  • Površina: 930m2

S obzirom na namjenu objekta cilj nam je bio stvoriti formu zgrade koja će biti vizuelno pristupačna i prijatna djeci, ali sa izbalansiranim odnosom masa i proporcijom forme. Kao osnovni element uzeta je prosta kuća sa dvovodnim krovom, forma koju djeca najčešće crtaju, i prva asocijacija na sagrađenu strukturu, počevši od najranijeg doba. Ovakav obliik dao nam je modul, koji smo multiplikovali praveći formu koja je kompaktna, ali ujedno i dovoljno dinamična da objektu da karakter i upečatljivost.

Kuće smo ređali, kako jedne na drugu tako i jednu preko druge. Vodili smo računa i da modul kuće bude jedna spratna visina, tako da djeci bude čovjekomjerna, a ujedno da stvorimo grupnu formu koja će vizuelno usitniti strukturu. Na sjevernoj fasadi su dva ulaza, za jaslice i djecu. Ulaze smo posebno tretirali i i vizuelno istakli. Takođe koristeći piktograme približili smo raspoznavanje ulaza i dječjoj dobi. Tradicionalna zaštita od sunca primorskog dijela Crne Gore su škure i pergole. Pergolu smo, kao tradcionalni način zaštite od sunca, savremeno interpretirali i po pitanju forme, na način da smo je približili djeci. Koncept je da pergole umjesto standardnog oblika imaju osnovne oblike geometrijskih tijela, tako da na objektu imamo 3 pergole u obliku kruga, pravougaonika i trougla.