1080-naslovna.jpg
re2.jpg
re3.jpg
re4.jpg

PONTA HOUSE

PORODIČNA KUĆA

  • Projekat: Projekat: Stambeno poslovni objekat
  • Status: Idejno resenje i Glavni Projekat
  • Lokacija: Tivat,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic Moracanin
  • Godina: 2019
  • Povrsina: 200m2

Specifična lokacija objekta, koja sa jedne strane izlazi na obalu mora dok se sa druge strane graniči sa šetalištem zahtijevala je dvojako tretiranje objekta u odnosu na stranu na koju izlazi. Trebalo je stvoriti objekat koji će svojom formom da odgovara stambenom prostoru na obali mora, dok svojom drugom stranom treba da zadovolji ozbiljnost koju sa sobom nosi poslovanje tik uz šetalište. Pokušalo se postići prožimanje ove dvije funkcije sa odabirom materijala na fasadi. Dio ka šetalištu je obložen lomljenim luštičkim kamenom u tradicionalnom slogu, dok je stambeni dio, tj dio ka moru naglašen sa bijelim horizontalama koje objektu daju vizuelno olakšanu strukturu. Kompletna vizuelna cjelina je dobijena prožimanjem bijelih horizontala kroz kameni dio objekta. Prilikom pozicioniranja objekta cilj je bio ostvariti što slobodnije poglede koji se otvaraju na Bokokotorski zaliv. S obzirom na specifičnost lokacije i to se postiglo pozicioniranjem otvora, dnevne sobe i terase ka plaži i moru.

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta