naslovna-nova-loft.jpg
r2-1080-1.jpg.webp
r4-1080.jpg.webp
novii.jpg.webp
Untitled-1-1.jpg.webp
slide-naslovna-1080-2.jpg.webp

THE LOFT

KOMPLEKS LUKSUZNIH VILA

  • Projekat: Stambeno poslovni objekat
  • Status: Idejno resenje i glavni projekat
  • Lokacija: Tivat,Montenegro
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic Moracanin
  • Godina: 2019
  • Površina: 772,32m2

Stambeni kompleks sa 4 luksuzne vile koji se nalazi u Tivtu. Prilikom odabira koncepta cilj je bio pozicionirati objekte tako da se ostvare što slobodniji pogledi na Bokokotorski zaliv. Cilj je bio stvoriti što usitnjenije strukture, koje bi zajedno sa kosim terenom i vegetacijom bili nenametljivi, kako za susjede, tako i za poglede sa mora. Usitnjene strukture su pored volumena, dobijene i raslojavanjem forme na transparentni i netransparentni dio objekta. Donje vile su u odnosu masa takve da je objekat kvadratna kamena kuća, na koju se naslanja stakleni kubus, sa laganom čeličnom krovnom konstrukcijom. S obzirom na transparentnost, naslonjeni kubus izgleda kao odrinom natkrivena terasa ispred starih kamenih kuća tipičnih za ovo podneblje. Ovakav odnos masa je uslovio da objekat izgleda vizuelno manji, kao i bolje uklopljen u lokaciju. Težilo se savremenom transponovanju tradicionalnih formi.

Dvije gornje vile, spratnosti P+1 su vertikalno vizuelno raslojene, takođe na puni i transparentni dio. Puni dio je poluukopan u teren i kao takav predstavlja još jednu podzidu uz pomoć kojih se savladava strmi teren lokacije. Takav pristup omogućio je stapanje objekta sa lokacijom, dok je gornji dio kompletno transparentan, sa laganom čeličnom krovnom konstrukcijom koja lebdi iznad masivnih struktura.

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta